Fb pixel

Druhy hypoték

Druhy hypoték


Hypotéka patří dnes už téměř neodmyslitelně k životu většiny domácností. S rostoucím zájmem o tento produkt se však zvyšuje nabídka a vyznat se v široké škále produktů je stále obtížnější. Podívejme se tedy hypotékám na zoubek trošku podrobněji.

Druhy hypotéky – základní rozdělení

Druhy hypotéky rozlišujeme především podle čtyř hlavních kritérií:

  1. Účel hypotéky
  2. Nutnost a způsob dokládání příjmů
  3. Typ splácení
  4. Typ úročení

Druhy hypoték v jednotlivých kategoriích

Druhy hypoték na základě výše uvedených parametrů potom zahrnuje celou řadu jednotlivých typů a marketingových nástrojů hypotečních úvěrů.

Hypotéky dle účelu

Hypotéka účelová

Účelová hypotéka je jednoznačně nejrozšířenější variantou hypotéky. Je to úvěr, který je poskytován na předem známý účel financování, jako je koupě bytu nebo domu. Je tedy pevně vázána na investici do nemovitosti. Je nezbytné prokázat, že poskytnuté prostředky byly opravdu investovány tak, jak bylo sjednáno při uzavírání smlouvy. Je obvykle nutné doložit příjmy žadatele a poskytnout záruku, většinou se jedná o zástavu kupované nemovitosti.

Hypotéka neúčelová

Stále větší oblibu však získává hypotéka neúčelová, zejména díky tomu, že nabízí větší možnosti. Tento hypoteční úvěr lze totiž využít nejen k nákupu nemovitosti, ale prakticky čehokoliv, co ve své domácnosti potřebujete, přičemž zástavou je jakákoliv vaše nemovitost.

Americká hypotéka

Americká hypotéka je v podstatě opačný případ, jde o poskytnutí hypotečního úvěru na cokoliv. Jedná se tedy o neúčelovou hypotéku, kdy je většinou nutné dokládat příjmy a stejně jako u účelové hypotéky je zárukou zástava nemovitosti. Tuto hypotéku mohou poskytovat jak bankovní tak i nebankovní subjekty. Na rozdíl od běžné půjčky či spotřebitelského úvěru nabízí americká hypotéka zejména výhodnější úrok.

Australská hypotéka

Australská hypotéka je vlastně spojením či kombinací obou předchozích variant, tedy účelové a americké hypotéky. Lze ji využít jak pro nákup nemovitosti, tak i pro rekonstrukci nebo nákup nábytku a dalšího vybavení domu či bytu. Hlavním rysem této hypotéky je, že úroková sazba klesá s rostoucí výší půjčky. Typická je také absence poplatků za sjednání této hypotéky.

Poskytovatelem hypotéky může být buď banka, nebo také některý nebankovní subjekt.

Bankovní hypotéka

Bankovní hypotéka je produktem, který nabízí všechny banky či spořitelny. Řada bank nabízí bonusy a výhody jako je poskytnutí úvěru zdarma, současné vedení úvěrového i spořicího účtu, případně možnost mimořádné splátky. Bankovní hypotéka je většinou podmíněna doložením příjmu a banky důkladně kontrolují, zda zájemce není registrován například v rejstříku dlužníků.

Nebankovní hypotéka

Nebankovní hypotéka je řešením pro případy, kdy banka zamítne poskytnutí půjčky z nejrůznějších důvodů. Většinou se jedná o leasingové společnosti nebo soukromé firmy. Funguje to většinou tak, že jste schopni dosáhnout na úvěr ve výši až 75% ceny zastavované nemovitosti. Vlastníte-li ještě další dům či byt nebo pozemek, můžete dosáhnout až na 100% potřebné částky. Nebankovní subjekty poskytují stejnou nabídku hypoték, účelové i neúčelové, s různým způsobem splácení.

Offsetová hypotéka

Zejména pro podnikatele je výhodnou variantou tzv. offsetová hypotéka. Jde vlastně o úvěr, jehož součástí je spořicí účet, kde si můžete spořit peníze, které lze využít na cokoliv, a současně z této částky neplatíte žádné úroky. Vaše úspory tak vlastně snižují úroky, které splácíte své bance.

Hypotéka na bydlení

Jednoznačně nejrozšířenější variantou hypotéky je hypotéka na bydlení. Tento produkt je velmi oblíbený a využívá ho celá řada zejména mladých domácností. Tento typ produktu nabízí nejen banky, ale i celá řada dalších finančních institucí. Nejvýhodnější podmínky lze získat díky specialistům a finančním poradcům a také díky srovnávacím internetovým portálům a hypotečním kalkulačkám, kde si můžete nasimulovat své podmínky a rychle zjistit, jaké jsou vaše možnosti.

Zelená hypotéka

Samostatnou kapitolou je tzv. zelená hypotéka, což je v kostce hypotéka na ekologické bydlení. Součástí této hypotéky je využití dotace Nová zelená úsporám, což je podmíněno tím, že objekt zájmu, tedy nemovitost, o kterou se jedná, splňuje podmínky úspory energie, využití obnovitelných zdrojů energie například pro vytápění, využití ekologických materiálů při stavbě domu. Tento produkt je určen zejména pro fyzické osoby.

Druhy hypotéky dle nutnosti a způsobu dokládání příjmů

Nejjednodušší způsob jak získat hypotéku je doložit potvrzení o příjmu, které vystaví zaměstnavatel. Existují však i jiné varianty.

Hypotéka bez doložení příjmu

V některých případech, kdy zájemce o hypotéku nedosahuje potřebných příjmů, lze využít speciální nabídku některých bank, jako je hypotéka bez doložení příjmu. Sjednat ji lze jako účelovou, neúčelovou, ale i pro účely refinancování. Nezbytné je zajištění nemovitostí, která je však poměrně jasně definovaná. Musí se jednat o zcela obyvatelnou nemovitost, která je po kolaudaci a v dobrém stavu. Navíc je ideální, aby se tato nemovitost nacházela v obci s větším počtem obyvatel, nejlépe nad 3000 obyvatel. V jiném případě je zapotřebí vypracovat nezávislý individuální posudek této nemovitosti.

Hypotéka bez registru

Další variantou je pak hypotéka bez registru, což znamená, že při sjednávání úvěru není nahlíženo do registru dlužníků a zájemci nejsou v tomto směru prověřováni. Je tedy možné, aby hypotéku získali i klienti, kteří již mají jinou půjčku u některé banky či jiné úvěrové společnosti a na získání klasické hypotéky by tak neměli šanci. Využít ji navíc lze na cokoliv, nejen na financování nákupu nebo rekonstrukce nemovitosti. Výhodou tohoto produktu jsou i výhodné úrokové sazby ve srovnání s jinými neúčelovými úvěry, bankovními i nebankovními.

Refinancování hypotéky

Často skloňovaným pojmem je refinancování hypotéky. Řada bank dnes nabízí tuto možnost jako jeden ze svých standardních produktů. V podstatě jde o to, že svou hypotéku, kterou máte u jedné banky, si převedete k bance jiné, a odměnou pro vás je výhodnější úvěrový úrok, a tím buď nižší splátky, nebo kratší doba splácení.

Hypotéka s bonusem

V souvislosti s refinancováním se na trhu objevil další typ hypotéky, takzvaná hypotéka s bonusem. Jde vlastně o jakousi formu odměny za věrnost bance, u níž má klient sjednaný hypoteční úvěr. Setrvá-li po celou dobu splácení u téže banky, může ušetřit až 5% z celkové částky. Tento podíl za něj jako poděkování zaplatí banka.

Hypotéky dle způsobu splácení

Hypoteční úvěry se od sebe neliší jen účelem a způsobem dokládání příjmů, ale také způsobem splácení.

Hypotéky s anuitním splácením

Jedná se vlastně o hypotéky, u nichž se splácená částka nemění po celou dobu splácení. Pochopitelně, pouze v tom případě, že nedochází v průběhu splácení ke změně úrokové sazby. Nespornou výhodou je především to, že klient má dokonalý přehled a naprostou jistotu v tom kolik, jak často a jak dlouho bude splácet. To jsou hypotéky s anuitním splácením.

Hypotéky s degresivním splácením

Další alternativou je pak hypotéka s degresivním splácením, což v praxi znamená, že výše splátky se každý měsíc mění a to tak, že se snižuje. V podstatě jde o to, že na počátku úvěru klient splácí vyšší částky, ale odměnou mu je za to kratší doba splácení a nižší celková suma úvěru. Jde o nejvýhodnější variantu mezi variabilními a anuitními hypotékami. Je oblíbena i u bank, protože tím, že zákazník nejprve splácí vyšší částky, je zde větší jistota, že půjčku zaplatí bez problémů celou.

Hypotéky s progresivním splácením

Progresivní splácení hypotéky je vlastně opak předchozí varianty, to znamená, že výše splátky se v čase zvedá. Pro banky je to nejméně oblíbená varianta, protože riziko je zde nejvyšší. Tato možnost je výhodná především pro mladé manželské páry, které zakládají rodinu a v době sjednání hypotečního úvěru je tedy jejich finanční situace nejhorší a prognóza je, že do budoucna se bude zlepšovat, protože například žena půjde po mateřské do práce, čímž se příjmy rodiny zvýší.

Novomanželská hypotéka

Vhodnou alternativou pro mladé páry je také novomanželská hypotéka. Je dostupná pouze do maximální výše věku 36 let. Příjmy obou manželů se sčítají, což vede k výhodnějším podmínkám hypotéky. Nejčastější variantou zde je právě zmiňovaný progresivní typ splácení, s tím, že nižší splátka se platí prvních pět let.

Předhypoteční úvěr

Předhypoteční úvěr je možnost, jak získat finance na nakup nemovitosti i tehdy, pokud na ni nelze vložit zástavu, například při koupi družstevního bytu na hypotéku, bytu či pozemku od města nebo nákup v rámci nějakého developerského záměru.

Tento úvěr je vždy sjednáván na konkrétní dobu splatnosti, kdy nejpozději do konce této doby je nutné zajistit zástavní právo na nemovitost. Po vložení této zástavy pak tento typ úvěru končí a nastupuje standardní hypoteční úvěr s anuitním splácením. Doba splatnosti se může u jednotlivých bank lišit a rovněž podmínky mohou být různé, proto tento typ úvěru nemusí být vždy tou nejlepší volbou.

Na co všechno si můžete vzít hypotéku?

Hypotéku si můžete vzít prakticky na cokoliv. Hypotéka na byt, na rodinný dům nebo na družstevní byt je naprostou klasikou. Neobvyklá však není ani hypotéka na koupi pozemku či na nákup chaty.

Méně obvyklou variantou je hypotéka na pořízení nemovitosti k pronájmu, ale ani tato možnost není vyloučena. Jde o takzvanou investiční hypotéku.

Investiční hypotéka

Investiční hypotéka je snadno splatitelná z částky, kterou klient vydělá na pronájmu. V současné době je tento typ hypotéky považován za výhodnou investici do budoucna.

kalkulacka_hypoteky

back to top
×