Fb pixel

Průměrná výše hypotéky v ČR opět překonala rekord

Průměrná výše hypotéky v ČR opět překonala rekord

V poslední době jsme svědky stále nižší výše hypoték nabízených na českém finančním trhu. Není to jen aktuální stav, neboť ze statistik vyplývá, že již v červenci roku 2015 klesly úrokové sazby u hypotečních úvěrů popáté za sebou na rekordní minimum. Průměrná sazba u nově sjednaných smluv tehdy dosáhla 2,72 %. Tento pro spotřebitele příznivý trend pokračuje i v letošním roce.

Hypotéky v r. 2016

Rovněž začátek letošního roku vyšel bankám a stavebním spořitelnám úspěšně. Rekordně stoupl objem sjednaných hypoték, který dosáhla téměř 13 miliard Kč, což je nové lednové maximum v historii hypoték vůbec a v pořadí již 13. měsíční rekord. Tento prudký nárůst hodnoty sjednaných hypoték má příčinu ve zvýšené průměrné částce. V uplynulých letech si totiž lidé v průměru půjčovali maximálně 1,7 milionů Kč, zatímco od počátku roku 2016 je to již 2,14 milionů Kč. Dosavadní rekord z loňského prosince byl tedy zatím letos překonán o 226 tisíc Kč.

Důvody růstu výše hypoték

Finanční analytici spatřují důvod permanentního růstu průměrné výše hypoték v několika faktorech. Na prvním místě jsou to pochopitelně velice nízké úrokové sazby hypoték. Díky nim pak zájemci o hypotéku mohou dosáhnout na vyšší částky úvěrů, než tomu bylo v letech předchozích. Také je to dáno snadnou dostupností a cenou hypoték s nejvyšším LTV (poměr mezi zástavní hodnotou nemovitosti a výší poskytnutého úvěru), takže si klienti oproti minulým obdobím půjčují na celou pořizovací cenu nemovitosti. Dalšími faktory, které s těmi předchozími úzce souvisí, je nárůst cen nemovitostí, čímž dochází k převisu poptávky nad nabídkou. Lidé tím pádem mnohem méně smlouvají o ceně nemovitosti. Růst výše hypoték a průměrnou půjčenou částkou na začátku r. 2016 také způsobila rostoucí výstavba i prodej bytů v novostavbách, jejichž rychlost letošní mírná zima nijak výrazně neomezila.

Prognóza dalšího vývoje

Na vývoj výše hypoték má vliv kromě výše uvedených faktorů také vývoj sazeb na mezibankovním trhu, intervence ČNB, nabídka a poptávka po penězích, mezibankovní konkurence a další. Také je to riziková marže, kterou si banky určují podle svých vlastních pravidel. Odhaduje se však, že v r. 2016 by se úrokové sazby neměly významně měnit.

Jak mohou děti spořit peníze na bydlení

Jak mohou děti spořit peníze na bydlení

Stavební spoření je stále nejvýhodnějším finančním produktem na trhu. Můžete s jeho pomocí spořit, nebo následně dostat úvěr za výhodnějších podmínek. Výhod stavebního spoření využívají i rodiče, případně prarodiče, kteří spoří peníze na bydlení svým dětem.

Stavební spoření je bezpečné

Lidé stavební spoření znají a většina si jej už bezpečně vyzkoušela. V devadesátých letech stavebko začínalo a bylo vhodným produktem pro mladé lidi, kteří dnes mají již vlastní rodiny a zvažují, jak nejlépe spořit pro své děti. Kromě stavebního spoření mají na výběr z několika dalších možností:

Pojištění se spořením

Od žádné pojišťovny nelze očekávat spoření, jelikož pojišťovna je od slova „pojistit“. Je dobré si sjednat kvalitní pojištění, ale nespořit přes ni. Důvodem je, že byste platili zbytečné poplatky za správu smlouvy a spoření by bylo spíše investováním, než spořením. A jak známo, investice může být i mínusová.

Spořicí účet

Spořicí účet slouží k odkládání peněz, které budete kdykoliv potřebovat. Nehodí se pro spoření větších částek a na delší dobu, jelikož úrokové sazby se výrazně nepřekračují mizerné 1% ročně. Výběrem peněz kdykoliv to potřebujete, ztrácí tento produkt účel a kouzlo spoření.

Termínované vklady

Úroková sazba u těch nejlepších je sice více než 3%, ovšem háček je v tom, že nejprve musíte peníze našetřit a teprve pak je vložit na termínovaný účet. Tím padá potřeba pravidelného spoření. Pro děti nejsou termínované vklady vůbec vhodné.

Vkladní knížky

Nabízejí je u nás pouze čtyři banky s tím, že nejvyšší sazba 2% p.a. končí částkou 100 tisíc Kč a ještě musíte bydlet nejlépe v západních Čechách.

Podílové fondy

Dětem můžete pravidelným investováním do podílových fondů ušetřit hodně peněz, má to ovšem dvě ale. Jednak musíte sledovat vývoj podílových jednotek a finančních trhů, a jednak si musíte spočítat, kolik zaplatíte na vstupních poplatcích a za správu investovaných peněz. Pokud nebudete v plusu, nebo na pravidelné sledování nemáte čas ani nervy, raději zvolte

Stavební spoření

Šest let musíte spořit, ale nemusíte se o nic starat, ale také s ním nehýbat. Pokud byste je vypověděli, přijdete o státní podporu. Z původní výše 4500 Kč byl sice státní příspěvek snížen na 2 tisíce, ale stále je to vítaná pomoc. Jedinou nevýhodou je placení poplatku za vedení účtu, tu však vyváží státní podpora, kterou na ulici nenajdete.

Nemovitost a vysoké platby za energie: Jak odstoupit od smlouvy s dodavatelem

Ceny elektrického proudu a plynu se každým rokem mění a dodavatelů těchto energií je v současnosti velký počet. Samozřejmě se snaží ve vzájemném konkurenčním boji lákat nové zákazníky na různé výhody, od nižších cen až po nabídky bonusů.

Odběratelé jsou vystavováni i ataku podomních prodejců, kterému stále dost lidí podléhá. V kontextu s těmito fakty se nabízí otázka, zda lze dodavatele změnit. Odpověď zní ano, a v některých případech lze dokonce odstoupit od smlouvy bezplatně a uzavřít smlouvu s jiným dodavatelem. Skončit u svého dodavatele můžete vypovězením smlouvy uzavřené na dobu neurčitou, kdy běží klasická tříměsíční výpovědní lhůta, nebo tak, že vyčkáte na vypršení doby určité. Při předčasném ukončení se zpravidla nevyhnete zaplacení vysokého poplatku. Ovšem jsou situace, kdy lze odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodů, aniž byste museli platit sankce.

Kdy můžete odstoupit

Když váš dodavatel elektrického proudu nebo plynu oznámí zvýšení svých cen nebo změnu obchodních podmínek. V takovém případě můžete odstoupit od smlouvy bezplatně, ovšem jen ve lhůtě dané zákonem. Pokud obdržíte informaci od svého dodavatele alespoň 30 dní před účinností zamýšlené změny, pak musíte své odstoupení dodavateli odeslat nejpozději 10 dnů před zvýšením cen nebo změnou smluvních podmínek. Kdyby dodavatel zapomněl oznámit vám svůj záměr, pak se vaše lhůta k odstoupení od smlouvy prodlužuje na tři měsíce od účinnosti příslušných změn.

Smlouva uzavřená s podomním obchodníkem

Zákonodárci rozšířili ochranu spotřebitele, který se může stát obětí falešných informací podomních obchodníků. Tyto smlouvy jsou uzavírány mimo prostory obvyklé k podnikání. Do tohoto režimu jsou zahrnuty smlouvy podepsané zbrkle u dveří bytu, nebo na dálku prostřednictvím telefonu či internetu.

V těchto situacích lze odstoupit od smlouvy bezplatně do pěti dnů ještě před první dodávkou elektřiny nebo plynu do vaší domácnosti. Právní výklad je však prozatím nejednotný, neboť podle nového občanského zákoníku lze od kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží nebo první dodávky. Nejednotnost spočívá v tom, že není shoda na definici energie, zda je či není klasickou dodávkou zboží.

back to top
×