Fb pixel

Úrokové sazby hypoték

Úrokové sazby hypoték v letošním roce stagnují. Oproti měsíci červnu roku 2016, klesla průměrná nabídková sazba hypotečních úvěrů pouze o setinu procenta, tedy na 1,96 %. Motivace bank, hýbat s cenami hypoték rapidně klesla, a to hlavně díky vzrůstajícímu zájmu o hypotéky.

Co jsou úrokové sazby hypoték?

Úroková sazba je jedním slovem částka, kterou je klient povinen odvádět věřiteli z jeho pohledávky. Úrokové sazby hypoték bývají většinou vyjádřeny v procentech z dlužné částky, a to vždy za určité období. Pro příklad 10 % roční úroková sazba znamená, že daný věřitel obdrží z každé koruny dlužné částky 10 haléřů a to po dobu jednoho roku. Výše úrokové sazby hypoték se odvíjí od sazeb, které jsou vyhlášeny Českou národní bankou a také od úrokových sazeb konkurenčních firem na trhu.

Co ovlivní výši úrokové sazby hypoték?

Celkovou výši úrokové sazby hypoték ovlivňuje mnoho činitelů. Jedním z nich je typ vámi vybrané hypotéky. Dalším důležitým faktorem je doba fixace hypotéky a také doba do splatnosti hypotéky. Velkou roli hraje také bonita daného klienta. Výši úrokové sazby ovšem ovlivní i to, u které z pojišťoven na trhu máte pojištěnou svoji nemovitost, nebo také i životní pojištění dlužníka. Faktorů ovlivňujících výši úrokových sazeb, je tedy opravdu mnoho.

Význam fixace úrokové sazby

Fixací úrokové sazby hypotéky, se myslí období, které je sjednané mezi bankou a klientem a platí pro něj daná úroková sazba. V tomto období fixace, nemá banka právo na to měnit danou úrokovou sazbu u poskytované hypotéky. Pokud chce, jakoukoliv změnu provést sám klient, souvisí s tím nemalé sankční poplatky. Doba fixace také velmi výrazně ovlivňuje samotnou výši úrokové sazby. Také sazby pro různě doby fixací, se postupně mění. Banky ve většině případů nabízí možnost vybrat si danou délku fixace úrokové sazby.

Hypotéka pro podnikatele

Hypoteční úvěr si nemusí zřizovat pouze fyzická osoba pro osobní účely, možnost vzít si hypoteční úvěr mají také podnikatelé. Žádání o hypotéku a její následné vyřizování je ovšem o něco složitější než u žadatelů, nepodnikatelů.

Hypotéka pro podnikatele

Hypotéka pro podnikatele funguje naprosto na stejném principu, jako hypotéka pro fyzickou osobu. Ručí se stejným způsobem, tedy nemovitostí a splácí se měsíční splátky hypotéky. Hypotéka pro podnikatele se liší zejména v dokládání příjmů. Obyčejná fyzická osoba, říkejme nepodnikatel, prokáže své příjmy klasickým způsobem, tedy potvrzením o výši příjmu od zaměstnavatele. Podnikatel to ovšem udělat nemůže.

Jak doložit výši příjmů?

Podnikatelské subjekty dokládají výši svých příjmů, pomocí daňového přiznání. Hypoteční banky, zpravidla požadují daňové přiznání alespoň za 2 předcházející roky. Problém tedy nastává u začínajících podnikatelů, kteří nevlastní daňová přiznání. Jednou z možností je získat hypotéku podle obratu, ovšem tato varianta není moc vyhledávaná.

Úroky z hypotéky pro podnikatele

Úroky jsou u hypotéky pro podnikatele zpravidla stejné jako u té klasické. Hypotéka pro podnikatele jde stejně jako ta klasická, také zafixovat na určité období. V tomto případě se vám úroková sazba nemůže po tuto dobu změnit. Po skončení fixace se může celá hypotéka bez jakékoliv sankce doplatit.

Tipy pro podnikatele

Mezi účinnou pomoc pro získání hypotéky pro podnikatele, patří například volba hypotéky bez doložení příjmů. V tomto případě bud mít klient ovšem vyšší úrokovou sazbu. Další možností je takzvaná obratová hypotéka. V případě, že máte vysoký obrat na svém účtu, tak je pro vás tím správným řešením, uznává se totiž 15 % z obratu jako zisk. Nebo se jednoduše přizpůsobte a dopředu si naplánujte „dobré“ daňové přiznání, pro možnost získání běžné hypotéky. Pokud tedy dopředu víte, že budete chtít využít firemní hypotéky, tak se nad daňovým přiznáním zamyslete již nyní.

Hypoteční kalkulačka Air Bank

Finanční služby, které nabízí společnost AirBank, jsou velmi oblíbené. Banka si zakládá na spokojenosti svých klientů. Založena byla v listopadu roku 2011 a stala se moderní bankou 21. století. Air Bank postupně otevírá své pobočky ve velké míře také v nákupních centrech, kde je otevírací doba banky stejná, jako otevírací doba nákupního centra. Air Bank nabízí také možnost hypotéky, kterou si můžete on-line spočítat pomocí hypoteční kalkulačky Air Bank.

Jak funguje hypoteční kalkulačka Air Bank?

Na webových stránkách společnosti Air Bank je k dispozici hypoteční kalkulačka Air Bank. Pomocí ní, si můžete jednoduše spočítat výši měsíčních splátek hypotéky a dobu splácení. Zvolit si můžete také fixaci hypotéky. Princip je velmi jednoduchý. Jediné co potřebujete vědět, je částka, kterou chcete půjčit a kolik je vám let, posléze se vás hypoteční kalkulačka Air Bank zeptá, kolik let chcete splácet, přičemž strop je 35 let. Zvolit si můžete fixní sazbu hypotéky, která vám bude k dispozici po dobu tří let a nebo si také můžete zvolit pohyblivou, která se pohybuje okolo 1,89 %, nanejvýš 2,39 %. Vyjde vám měsíční částka, kterou budete platit v pravidelných měsíčních splátkách za svůj hypoteční úvěr.

Vzor výpočtu hypotéky Air Bank

Hypoteční kalkulačka Air Bank zařídí vše za vás. Stačí, když si zvolíte částku, kterou potřebujete půjčit. Jako ukázku si zvolím například částku 1 750 000 Kč, na svoji nemovitost. Je mi 24 let a splácet hypotéku budu 35 let. Chci si zvolit fixní sazbu, která je 1,89 % a tato sazba se mi nezmění po dobu tří let. Ve výsledku jsem se tedy dozvěděla, že budu platit měsíční splátku ve výši 5 700 Kč, s fixací úrokové sazba na tři roky. Počet splátek bude 420 a celkem zaplatím 2 396 000 Kč. Pokud chci zjistit, jestli na danou hypotéku mohu dosáhnout, stačí vyplnit malé množství údajů, které se skrývají pod hypoteční kalkulačkou. Mezi potřebné údaje patří například můj rodinný stav, kolik osob žádá o hypotéku, dále počet vyživovaných dětí, mezi nezbytný údaj, patří také čistý měsíční příjem, kolik peněz zaplatím na splátkách různých půjček a součet rámců kreditních karet a kontokorentů. Po zadání výše zmíněných údajů se orientačně dozvíte, zda na danou hypotéku dosáhnete, či ne.

kalkulacka_hypoteky

Jak dlouho trvá vyřízení hypotéky

Rozhodnutí, které vede k žádosti o hypotéku bývá výsledkem dlouhého rozmýšlení. Pak jednoho dne narazíte na byt nebo dům a máte jasno, chcete bydlet ve vlastním a rádi byste v tomto konkrétním. Vzpomenete si tedy na reklamy, jak jdou lidé do banky a vycházejí ven s úsměvem. Bohužel v reálném světě je situace poměrně složitější a jedná se o zdlouhavější proces a může se stát, že váš vysněný domov již bude prodán, tedy pokud nepodepíšete rezervační smlouvu. Co se, ale stane když pak hypotéku nedostanete? Proto je nejlepší si ověřit, zda máte nárok na hypotéku, tím, že si projdete smluvní podmínky dané instituce.

Jak dlouho tedy trvá vyřízení hypotéky?

Na otázku jak dlouho trvá vyřízení hypotéky říkáme: Průměrná doba vyřízení hypotéky se pohybuje okolo třiceti dní, avšak tato doba je poměrně rozmanitá a proměnná, protože je ovlivněna mnoha faktory. Samotná doba schvalování hypotéky bankou se, ale pohybuje jen okolo pěti dnů. Co tedy tvoří tu zbylou lhůtu? Většinou papírování, dokládání mnoha dokladů a zase papírování.

Jak urychlit vyřízení hypotéky?

Abychom zrychlili vyřizování hypotéky, tedy podání žádosti o posouzení našeho nároku na hypotéku, můžeme využit několika možností:

Zažádat si o hypotéku v bance, kterou běžně využíváme. Ano, v tomto případě nevybíráme banku, podle nabízené výše úroků a poskytovaných výhod, ale vybíráme si banku, která nás zná. Díky tomu dojde ke snížení počtu dokládaných dokladů a také ke zrychlení celého procesu. Jestliže postupujeme podle pokynů a vše důsledně dodržíme, zkrátíme si dobu vyřizování až o několik týdnů.

Požádáme o pomoc hypotečního specialistu, který na základě vámi předložených dokladů a skutečností prověří nabídky jednotlivých bank, a zda u nich splňujete podmínky pro přiznání hypotéky. Následně vám hypoteční specialista předloží jednotlivé nabídky a pomůže vám doložit potřebné doklady. Tímto se celý proces zrychlí také i o několik týdnů.

Můžete si projít nabídky a smluvní podmínky sami, následně si nachystat všechny doklady, ještě dříve než navštívíte banku. I to může vést, k rychlejšímu zpracování vaší žádosti.

Jaké doklady se většinou potřebují?

  • podepsanou žádost o úvěr
  • dokumenty, jež vypovídají o vašich příjmech, zde záleží hodně na tom, jak rychle se vám tyto doklady podaří sehnat. Jestliže jste zaměstnanec, potvrzení o výši příjmů vám obratem vystaví zaměstnavatel. U osob samostatně
  • výdělečně činných bude nutno doložit zpracované a podané daňové přiznání, jež může lhůtu vyřízení hypotéky pořádně prodloužit.
  • odhad nemovitosti, který vám může vypracovat nezávislý odhadce nebo odhadce vybrané banky.

Banka po vás může také požadovat 

  • doklady o placených závazcích, mezi které patří například další úvěry, půjčky nebo výživné na nezaopatřené dítě apod.
  • přehled také o vašich vlastních prostředcích. Připravte se tedy na to, že budete muset dokládat své úspory v bance nebo úspory, jež jsou součástí stavebního spoření.
  • Pokud hodláte nemovitosti financovat prostřednictvím hypotéky, bude nutno bance doložit také aktuální výpis z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy.

Jakmile kompletní dokumentaci předložíte, banka vás o schválení úvěru vyrozumí zhruba během následujících 14 dnů.

Variabilní hypotéka

Na trhu existuje velké množství typů hypoték, které banky nabízí. Můžeme si zřídit například účelovou hypotéku, či neúčelovou, známou pod názvem americká hypotéka. Dále si můžeme zřídit podle způsobu splácení na anuitní, degresivní, či progresivní hypotéku. Za pozornost jistě stojí také hypotéka fixní, či takzvaná variabilní hypotéka.

Variabilní hypotéka

Čím se vyznačuje variabilní hypotéka? Variabilní hypotéka, jinými slovy také plovoucí hypotéka, se vyznačuje zejména tím, že má variabilní úrokovou sazbu. Co to znamená? Jedná se o to, že výše variabilní hypotéky se mění v závislosti na změně úrokových sazeb. Tedy reaguje na veškeré změny, které se odehrávají na finančním trhu. S výší úrokové sazby se změní i výše měsíční splátky. Tudíž, nikdy si nemůžete být jisti kolik peněz daný měsíc, bude potřeba složit na měsíční splátku. Z tohoto důvodu se variabilní hypotéka v žádném případě nedoporučuje klientům, kteří mají už tak dostatečně napnutý rodinný rozpočet a každý měsíc počítají s platbou stejné částky. V tomto případě se doporučuje hypotéka fixní, tedy ta která má pevně danou výši měsíčních splátek. Pokud se rozhodnete změnit například svoji fixní hypotéku na variabilní nebo naopak, je to možné po zaplacení určitého poplatku souvisejícího se změnou smlouvy. Pokud ovšem nemusíte řešit váš měsíční rodinný rozpočet, je výhodné si variabilní hypotéku pořídit z hlediska toho, že mnohdy může být levnější než hypotéka fixní.

Výhody variabilní hypotéky

Mezi obrovskou výhodu variabilní hypotéky patří zejména to, že lze hypotéku velmi rychle splatit. To znamená opustit, v co nejzazším čase realitní trh. Další výhodou je také fakt, že většina bankovních institucí nabízí splacení variabilní hypotéky v plné výši, pouze s minimálními sankcemi. To se vyplatí zejména v případě prodeje nemovitostí, pokud se začnou ceny šplhat nahoru.

Podmínky hypotéky

Rozhodli jste se pro vlastní bydlení? Chcete se stát pánem svého domu? V tomto případě budete nejspíše volit cestu nejmenšího odporu, pro splnění tohoto přání a tou je hypoteční úvěr. Jedná se o nejvíce využívanou službu pro financování vašeho domu, či bytu. Stále větší množství lidí této možnosti rádo využívá. Víte ale, jaké jsou podmínky pro získání hypotéky? Věděli jste, že velký problém při sjednávání hypotéky může nastat i v případě, kdy jste v minulosti pozdě zaplatili svoji fakturu za mobilní telefon?

Podmínky hypotéky

Podmínky hypotéky se liší podle typu banky. Liší se ovšem pouze nabízenými produkty a některými povinnostmi, které je nutné pro získání hypotečního úvěru splnit. Některé banky například požadují dokládání příjmů, jiné se objedou bez doložení. Co, banka to jiná pravidla. Ovšem ve své podstatě, jsou podmínky hypotéky jednotlivých bank v mnoha základních ohledech naprosto stejné.

Základní podmínky hypoték

Pokud chcete požádat o hypoteční úvěr, musíte splnit hned několik podmínek hypotéky. Tou základní podmínkou je věk, žádat o hypotéku může pouze plnoletá osoba. Státní příslušnost žadatele nemusí být také pouze česká, existují i výjimky. To samé platí v případě, kdy chcete například koupit nemovitost v jiné zemi. Dále je nutné bance doložit veškeré své příjmy a to jak ze závislé činnosti, tak i z podnikání. Problém může nastat v případě, že máte záznam v databázi dlužníků. Do této databáze se můžete dostat například i pozdním zaplacením faktury za mobil, či elektřinu. Ovšem jak již jsem zmiňovala, každá banka posuzuje různá kritéria individuálně, tudíž lze dohledat i původ takového restu, či jeho průběh. Není také pravdou, že ta nejlevnější hypotéka bývá tou nejvýhodnější. Před příchodem do banky je nutné zvážit veškerá pro a proti. Nutné je si také uvědomit, zda splňujete dané podmínky hypotéky, či ne.

back to top
×