Fb pixel

Štítky: Úrokové sazby hypoték

Úrokové sazby hypoték

Úrokové sazby hypoték v letošním roce stagnují. Oproti měsíci červnu roku 2016, klesla průměrná nabídková sazba hypotečních úvěrů pouze o setinu procenta, tedy na 1,96 %. Motivace bank, hýbat s cenami hypoték rapidně klesla, a to hlavně díky vzrůstajícímu zájmu o hypotéky.

Co jsou úrokové sazby hypoték?

Úroková sazba je jedním slovem částka, kterou je klient povinen odvádět věřiteli z jeho pohledávky. Úrokové sazby hypoték bývají většinou vyjádřeny v procentech z dlužné částky, a to vždy za určité období. Pro příklad 10 % roční úroková sazba znamená, že daný věřitel obdrží z každé koruny dlužné částky 10 haléřů a to po dobu jednoho roku. Výše úrokové sazby hypoték se odvíjí od sazeb, které jsou vyhlášeny Českou národní bankou a také od úrokových sazeb konkurenčních firem na trhu.

Co ovlivní výši úrokové sazby hypoték?

Celkovou výši úrokové sazby hypoték ovlivňuje mnoho činitelů. Jedním z nich je typ vámi vybrané hypotéky. Dalším důležitým faktorem je doba fixace hypotéky a také doba do splatnosti hypotéky. Velkou roli hraje také bonita daného klienta. Výši úrokové sazby ovšem ovlivní i to, u které z pojišťoven na trhu máte pojištěnou svoji nemovitost, nebo také i životní pojištění dlužníka. Faktorů ovlivňujících výši úrokových sazeb, je tedy opravdu mnoho.

Význam fixace úrokové sazby

Fixací úrokové sazby hypotéky, se myslí období, které je sjednané mezi bankou a klientem a platí pro něj daná úroková sazba. V tomto období fixace, nemá banka právo na to měnit danou úrokovou sazbu u poskytované hypotéky. Pokud chce, jakoukoliv změnu provést sám klient, souvisí s tím nemalé sankční poplatky. Doba fixace také velmi výrazně ovlivňuje samotnou výši úrokové sazby. Také sazby pro různě doby fixací, se postupně mění. Banky ve většině případů nabízí možnost vybrat si danou délku fixace úrokové sazby.

back to top
×